Dansk Selskab for Farmakologi

left

Dansk selskab for Farmakologi er en paraplyorganisation af de fire selvstændige danske videnskabelige selskaber inden for farmakologien og toksikologien – Danmarks Farmaceutiske Selskab, Dansk Selskab for Farmakoepidemiologi, Dansk Selskab for Toksikologi og Farmakologi og Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi.

Dansk Selskab for Farmakologi har samtidig indgået en samarbejdsaftale med det videnskabelige tidsskrift Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, som støtter selskabet økonomisk.

Dansk Selskab for Farmakologi har til formål:

– At fremme de 4 medlemsorganisationers formål

– At afholde eller støtte afholdelsen af internationale og nationale toksikologiske og farmakologiske videnskabelige møder og kongresser i Danmark

– At yde praktisk og faglig støtte til udgivelse af lærebøger og tidsskrifter og anden informationsvirksomhed der fremmer selskabets formål

– At arbejde for at styrke undervisningen i farmakologi præ- og postgraduat på danske universitetsstudier